Życzenia

opublikowano:


Tajemnica Bożego Narodzenia 
niech wzbogaci łaską i miłością,
napełni zdrowiem, pokojem i radością,
a blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni
nadchodzącego Nowego 2021 Roku.

Życzy Kadra Trenerska Centrum Sprawności Fizycznej