DEKLARACJA

opublikowano:

Szanowni Państwo.

Udostępniamy druk DEKLARACJI – karty informacyjno zgłoszeniowej wraz ze zgodą na zajęcia w trakcie pandemii. Przed jej wypełnieniem proszę zapoznać się z Procedurami w trakcie pandemii COVID-19 oraz Regulaminem. Jeżeli jest to możliwe, prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie DEKLARACJI na pierwsze spotkanie, co w znacznym stopniu skróci czas zapisania uczestnika zajęć oraz przyspieszy procedurę wejścia na obiekt.