Dokumenty

opublikowano:

Szanowni Państwo przypominamy o zapoznaniu się z Procedurami w czasie pandemii oraz Regulaminem i RODO.

Przypominamy również, że zgodnie z decyzjami właścicieli/zarządców obietów, na salach gimnastycznych obowiązują nas pewne zasady przebywania na obiektach, do których musimy się bezwględnie stosować.

Rodzice nie moga przebywać na obiektach: SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ul. Gietkowska 12 oraz PRZEDSZKOLA ŚMIESZEK ul. Murzynowskiego 20. Obecność rodziców z zachowaniem dystansu lub osłoną na usta i nos dozwolona jest na obiektach OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ul. Bydgoska 33.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Nie stosowanie się do powyższych obostrzeń, może doprowadzić do zerwania umowy najmu, a w efekcie niemożliwości prowadzenia zajęć. Prosimy o dezynfekcję rąk oraz jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych stosowanie dowolnej osłony zakrywajacej nos i usta.