Gimnastyka od 9 listopada

opublikowano:

Wprowadzone od 7 listopada nowe ograniczenia, pozwalają na organizację zajęć sportowych, prowadzonych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej bez udziału publiczności z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nasze zajęcia spełniają powyższe kryteria.

Zgodnie z grafikiem kontynuujemy zajęcia na obiektach Olsztyńskiej Szkoły Wyższej ul. Bydgoska 33 oraz Przedszkola Śmieszek ul. Murzynowskiego 20.

Niestety nadal nie mamy dostępu do sali gimnastycznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego ul. Gietkowska 12. Najprawdopodobniej zajęcia zostaną wznowione po powrocie szkół do nauki w formie tradycyjnej.

Życzymy zdrowia i optymizmu.