ZACZYNAMY 02.06.2020

opublikowano:

Wracamy we wtorki i czwartki na salę gimnastyczną
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej ul. Bydgoska 33.

W najbliższym tygodniu uruchomimy również zajęcia w nowej lokalizacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 obowiązuje nas limit miejsc na poszczególnych grupach, który wynosi wraz z trenerami bez obsługi 13 osób.
Obowiązywać nas będą również zaostrzone procedury sanitarne, których wszyscy musimy przestrzegać.
Proszę zapoznać się z treścią ANEKSU do Regulaminu Centrum Sprawności Fizycznej. Zawarte są w nim istotne informacje dotyczące aktualnych procedur.
Od czerwca wstępne zgłoszenie na zajęcia, odbywa się poprzez zakładkę ZAPISY.
W związku z istniejąca sytuacją epidemiczną prosimy o zapoznanie się z treścią, wydrukowanie i podpisanie dokumentu ZGODA na udział w zajęciach gimnastyki.